Üye, kayıt esnasında www.focuspys.com adlı sitemize verdiği bilgilerin doğruluğunu onaylar ve bu bilgilerin yanlış olmasından kaynaklanacak her türlü sonucu peşinen kabul eder. Üye, sitemiz tarafından kendisine verilen kullanıcı adı ve şifrenin kullanımından doğacak sorumluluğu kendi taşır. Üye, kendisine verilen kullanıcı adı ve şifresini başkalarına kullandıramaz ve devredemez. 

Üye, www.focuspys.com'nin izni olmaksızın bir girişimde bulunamaz, temsil edemez ve sitemiz adına bağlayıcı sözler veremez.www.focuspys.com, sitede yer alan her türlü bilginin kullanımından doğabilecek maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Üye, bunu, bu bilgiyi kullanmakla peşinen kabul eder. Üye, sitemizin sunmuş olduğu hizmetleri, özlük haklarına saldırıda bulunacak, kişilere, kurumlara veya sitemize hakaret içerecek şekilde kullanamaz. www.focuspys.com'deyayınlanan dokümanlar haber verilmeksizin ve sebep belirtilmeksizin, tarafımızca kaldırılabilir ve/veya içerikleri kısmen veya tamamen değiştirilebilir. 

Alsay İletişim Elektronik Ltd. Şti. herhangi bir anda, hiçbir sebep belirtmeksizin herhangi bir üyenin üyeliğini iptal etme, hizmete son verme ve/veya hizmetin şeklini değiştirme hakkına sahiptir. www.focuspys.com kendisiyle ilgili uyarı ve duyuruları üyelerin e-mail adreslerine gönderebilme hakkına sahiptir. Üye sitemize kaydını tamamladığında yukarıdaki kuralları ve bu kurallara uymak zorunda olduğunu peşinen kabul eder.