Focus PYS 360 derece değerlendirme sistemi ile karşınızdayız!

Çok önemli bir şeyler var!

Özel sektör ve Kamu sektöründe hızla yaygınlaşmaya devam eden performans yönetimi deneyimini FocusPys ile yaşayın!

Performans yönetimi; organizasyonun performans amaçlarının ve hedeflerinin belirlenmesini, personel performansının, yetkinliklerinin değerlendirilmesini ve geliştirilmesini içeren süreçtir. Organizasyon hedefleri ile personel hedeflerini uyumlu hale getirerek, organizasyonun bireysel ve örgütsel performansının arttırılması hedeflenmektedir.
360 derece performans değerlendirme; personelin yetkinliklerinin, üst yöneticisi, eş değeri, astı, müşterileri tarafından değerlendirilip çoklu ve objektif geribildirim almasını sağlayan sistematik bir değerlendirme aracıdır. Sistem personele kurumun kendisinden ne beklendiğini, belirlenen hedeflere ulaşmak için nasıl bir yol izlemesi gerektiğini, mevcut durumunu, eğitim ve gelişim ihtiyaçları hakkında bilgi verir.

İş Analizi

İş analizi, bir işin ayrıntılı olarak ele alınıp incelenmesi sürecidir. İşle ilgili bilgiler göre gözlem, mülakat... Devam

Hedef Yönetimi

Hedefler, kurumların misyon, vizyon ve amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik, temel olarak stratejik...Devam

Yetkinlik Analizi

Yetkinlikler, personelin mükemmel performans gösterebilmesi için sahip olması gereken ölçülebilir,...Devam

Görev Değerlendirme

Görev; personelin bulunduğu pozisyonda gerçekleştirmesi gereken hedef niteliğinde olmayan...Devam

Müşteri Memnuniyeti

Müşteri memnuniyeti organizasyonlar için kilit yönetim araçlarından biridir. 360 derece performans...Devam

FOCUSPYS: Şimdiye kadar ki en kapsamlı Performans Sistemi

Hayaliniz de ki Performans, Proje ve Kalite Yönetimi, Hepsi bir arada. Hemen Ücretsiz deneyin!

ÜCRETSİZ DENE!
F