Düzenleyici ve Önleyici faaliyetler modülü,  mevcut uygunsuzlukların tanımlanmasını, sebeplerinin araştırılmasını ve ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır.

Düzenleyici ve Önleyici Faaliyetler Kalite Yönetim Sisteminin önemli unsurlarından biridir. Kalite yönetim sistemi prosedürleri çerçevesinde uygunsuzlukların sebeplerinin belirlenmesi, giderilmesi, tekrarının yaşanmamasına yönelik faaliyetlerdir.

Düzenleyici Faaliyetler, ortaya çıkan sorunların giderilmesi,

Önleyici Faaliyetler, geleceğe yönelik sorun çıkarabilecek durumların tespit edilmesi ve önlenmesidir.

Kurumlar genellikle aşağıda belirtilen sebepler neticesinde DÖF kayıtları oluşturmaktadırlar;

- Kanuni yükümlülükler

- Kalite sisteminden sapmalar

- Uygun olmayan ürünler

- İç denetimlerde saptanan uygunsuzluklar

- Görev sorumlulukların yerine getirilmemesi

- Toplantı kararlarına uyulmaması

- Tedarikçilerle ilgili problemler

- Anket sonuçları

Problemin arkasında yatan temel sebep Focus PYS DÖF Modülü, Kök Sebep Araştırma ile tespit edilebilir. Böylelikle ilerde problemin tekrarlanması önlenebilir, kaynakların daha etkin kullanılması sağlanabilir.  

 

FOCUSPYS: Şimdiye kadar ki en kapsamlı Performans Sistemi

Hayaliniz de ki Performans, Proje ve Kalite Yönetimi, Hepsi bir arada. Hemen Ücretsiz deneyin!

ÜCRETSİZ DENE!
F