Görev; personelin bulunduğu pozisyonda gerçekleştirmesi gereken hedef niteliğinde olmayan işlerdir.

Görev tanımları; çalışanların hangi görevi nasıl yapacağını belirten formlardır. Ayrıca çalışanın kime bağlı olduğunu, kimlerden sorumlu olduğunu, sorumluluk ve yetkilerini içermelidir.  İyi bir iş analizi sonucu oluşturulmuş görev tanımları, işlerin ayrıntılı özelliklerini, diğer işlerle ilişkilerini ve onlardan ayrıldığı yönleri belirlemelidir. 

Görevi yapan personelden bilgi alınarak hazırlanan görev tanımları işi yapanı değil, işi tanımlamaktadır. Görev tanımları kurumun hedefleri ile uyumlu olmalıdır.

Görev tanımı formlarında neler olmalıdır?

- Pozisyonun Kimlik Bilgileri

- Pozisyonun Tanımı

- Sorumluluk alanları (Görevler, Yetkiler ve Sorumluluklar)

- Yetkinlikler

Görev tanımlarının amaçları nelerdir?

- İşin amacını belirlemek.

- Gerekli olan işgücünün yetenek ve sorumlulukları saptamak.

- İşin diğer işlerle ilişkisini belirlemek.

- İşin şartlarını belirli hale getirmek.

Görev tanımlarının kuruma ve personele faydaları nelerdir?

- Personel hangi işi yerine getirmesi gerektiğini bilir.

- İş ile ilgili prensipler ve kriterlerin bilinmesi çalışanları motive eder.

- Personelin performans ölçütlerinin yükseltilmesi sağlanır. 

- İş sürecinde herhangi bir belirsizlik meydana gelmez.

Focus Pys de kurumunuzun görev tanımlarını oluşturabilirsiniz. Oluşturulan görevler, görev paketleri haline getirilerek değerlendirmeye tabii olacak kurumun/şirketin personellerine atanır ve en yakın amirlerince değerlendirilir. Görevlerin yüzdelik katkı oranlarına göre kendi içinde ağırlıklandırılmasıyla görev puanları oluşturulur. Değerleme sonucunu görev değerlendirme raporları ile personele sunulur. Her personel unvanına göre değerlendirmeden farklı yüzdelik almaktadır.

POZİSYON TÜRÜ

GÖREV

YÖNETİCİLER

-

HEDEF VE GÖREV VERİLEN PERSONEL

30%

GÖREV VERİLEN PERSONEL

50%

HEDEF VERİLEN DİĞER PERSONEL

-

DİĞER PERSONEL

-

 

FOCUSPYS: Şimdiye kadar ki en kapsamlı Performans Sistemi

Hayaliniz de ki Performans, Proje ve Kalite Yönetimi, Hepsi bir arada. Hemen Ücretsiz deneyin!

ÜCRETSİZ DENE!
F