İş Analizlerinin Yapılması; İş analizi, bir işin ayrıntılı olarak ele alınıp incelenmesi sürecidir. İşle ilgili bilgiler, göre gözlem, mülakat, anket, odak grupları yöntemleri kullanılarak personelden ya da amirden elde edilebilir.

Focus PYS uygulamasına yüklenen iş analiz formu, tüm kullanıcılara doldurulmak üzere atanır ve aşağıda yer alan sorulara cevaplar aranır,

- Personel ne iş yapıyor?

- Personel işi nasıl yapıyor?

- Personelin bağlantıda olduğu iç ve dış müşteriler kimlerdir?

- Personelin işini yerine getirebilmek için kullandığı araç, gereç, makine ve malzemeler nelerdir?

- Personelin düzenli –düzensiz faaliyetleri nelerdir?

- Personelin iş yerine getirebilmesi için hangi eğitim düzeyine, ne tür yetenek, tecrübe, bilgiye ve yetkinliklere sahip olmalı?

- İşin tehlike derecesi nedir?

İş Analiz Sonucunda Elde Edilen Veriler Nerelerde Kullanılır?

Focus PYS insan kaynakları uzmanları iş analiz sonucunda elde edilen verileri aşağıdaki alanlarda kullanır.

- Örgüt yapısının oluşturulması

- Görev tanımlarının oluşturulması ve güncellenmesi

- Personel seçimi

- Performans değerlendirme

- Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi

- Ücret Yönetimi

- İş değerlemesi

- İşgücü planlanması

- Yeniden yapılandırma( Reengineering)

Analiz sonucunda toplanan veriler doğrultusunda iş analistleri tarafından görev tanımları ve iş gerekleri oluşturulur.

FOCUSPYS: Şimdiye kadar ki en kapsamlı Performans Sistemi

Hayaliniz de ki Performans, Proje ve Kalite Yönetimi, Hepsi bir arada. Hemen Ücretsiz deneyin!

ÜCRETSİZ DENE!
F