Focus PYS Denetim Modülü ile iç ve dış denetlemeler planlayıp, mevcut zaman dilimi içerisinde veya ileri bir tarihe denetleme ayarlanabilir.

Rekabetin sürekli hale geldiği günümüzde kurumlar için kontrolün ve denetimin önemi giderek artmaktadır. Büyümeyi ve gelişmeyi hedefleyen kurumlar yüksek performansa ulaşmak için şirket içi ve şirket dışı kontrollere önem vermektedir.

İç denetim kurum amaç ve hedeflerini tehdit eden riskler ve bunlara yönelik yapılan kontrollerdir. Şirket faaliyetlerinin verimli ve etkin olması, mali raporların güvenilir üretilmesi ve yasal düzenlemelere uygun yürütülmesi işlevlerinden ötürü önem taşımaktadır. İyi bir kontrol sistemi; kurum süreç yönetimini, kalite yönetimini ve performans yönetimini olumlu etkileyerek, bunlardan sağlanan faydaları arttırır.

Focus PYS Denetim Modülü ile şirketinizin finansal, operasyonel, bilgi teknolojisi ve de kalite denetimlerini yapabilirsiniz. Denetlemeler için, soru listeleri oluşturularak hazırlanan soruların kontrol edilmesini sağlayabilirsiniz.

 

FOCUSPYS: Şimdiye kadar ki en kapsamlı Performans Sistemi

Hayaliniz de ki Performans, Proje ve Kalite Yönetimi, Hepsi bir arada. Hemen Ücretsiz deneyin!

ÜCRETSİZ DENE!
F