Hedefler, kurumların misyon, vizyon ve amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik, temel olarak stratejik planlarında ve yıllık performans programlarında yer alan, ilgili değerlendirme döneminde personelden gerçekleştirmesi beklenen ve somut olarak ifade edilen stratejik görevlerdir.FocusPys Hedef Yönetimi

Çalışanlar gerçekleştirdikleri hedeflere göre değerlendirilmektedirler. Hedef değerlendirme, yöneticiye işletmenin hedeflerini belirleme, hedeflere ulaşılmasını sağlayacak faaliyet planları hazırlama, bu faaliyetleri denetleme ve elde edilen sonuçları değerlendirme sorumluluğunu veren değerlendirme yöntemidir.

Focus PYS ile organizasyonun belirli bir dönemi için oluşturulan stratejik planı temel alarak, yıllık performans programına göre stratejik amaçlar ve hedefler oluşturabilirsiniz. Hedef ilgili birime/daire başkanlığına atandıktan sonra hedef değerleme süreci başlatılır. Hedeflerin yüzdelik katkı oranlarına göre kendi içinden ağırlıklandırılmasıyla hedef puanı saptanır.

Kurum hedeflerini Focus PYS ile;

- Faaliyet Bazlı Raporlar

- Gösterge Bazlı Raporlar

- Döneme Göre Raporlar

- Daire Başkanlıkları Bazında / Birimler Bazında Raporlar alarak hedeflerinizi takip edebilirsiniz.

                                                                                        

POZİSYON TÜRÜ

HEDEF

YÖNETİCİLER

50%

HEDEF VE GÖREV VERİLEN PERSONEL

35%

GÖREV VERİLEN PERSONEL

-

HEDEF VERİLEN DİĞER PERSONEL

35%

DİĞER PERSONEL

-

 

FOCUSPYS: Şimdiye kadar ki en kapsamlı Performans Sistemi

Hayaliniz de ki Performans, Proje ve Kalite Yönetimi, Hepsi bir arada. Hemen Ücretsiz deneyin!

ÜCRETSİZ DENE!
F