Çalışan Memnuniyet Anketinin Önemi

Çalışan Memnuniyet Anketinin Önemi

Organizasyonların rakiplerine karşı fark yaratabileceği alanlardan biri mutlu ve kuruma bağlı çalışanlardır.

İyi bir organizasyon belirli aralıklarla çalışan memnuniyet anketleri yaparak işyerindeki sorunları ve çalışan beklentilerini tespit etmelidir. Uygulama anketten çok kurumsal verimliliği ve motivasyon sağlayan geri bildirim niteliğindedir.

Çalışan memnuniyet anketi, personellerin kuruma bağlılıklarını, çalışma şartlarından ne derece memnun olduklarını gösteren önemli bir faaliyettir.

Anketlerin başarıya ulaşması için - gizliliğe önem verin, mümkünse yanıtları isimsiz alın, kurumsal dilden kaçının, sonuçları tüm çalışanlarla şeffaf olarak paylaşın - kriterleri dikkate alınmalıdır.

Çalışan memnuniyetini belirleyen 4 temel faktör, adil ücret sistemi, terfi olanağı, yöneticilerle uyum ve çalışma ortamıdır. Çalışan memnuniyetinin iş performansını etkilediği göz ardı edilmemelidir.

Memnuniyet anketleri, çalışan beklentileri kurum beklentilerinin ortak noktada buluşmasını sağlamaktadır. Anketler ç alışanların memnuniyet düzeylerini, organizasyona bağlılıklarını ve mutluluklarını ölçmeyi, performanslarını ölçmeyi hedeflemekte organizasyonun izleyeceği yol haritasını belirlemektedir. personel ihtiyaçları belirlenerek gelişim planı çıkarılır, motivasyon ve verimlilik dereceleri belirlenir, personelin kuruma olan bağlılığı, uygulanan şirket politikalarının başarı düzeyi ölçülür.

Çalışanların hem iş hem de genel memnuniyet düzeyinin ölçüldüğü anketlerde anket formlarında;

-Çalışma ortamı, 
-Kurum kültürü,  
-Görev ve sorumluluklar, 
-Kurum içi İletişim, 
-Adil ücret sistemi 
-İnsan Kaynakları sistemleri, 
-Ödüllendirme ve takdir, 
-Mesleki gelişim ve ilerleme gibi konu başlıklarını içeren sorulardan oluşmalıdır.

Dosya Eki : Dosya Ekini İndirmek İçin Tıklayın

FOCUSPYS: Şimdiye kadar ki en kapsamlı Performans Sistemi

Hayaliniz de ki Performans, Proje ve Kalite Yönetimi, Hepsi bir arada. Hemen Ücretsiz deneyin!

ÜCRETSİZ DENE!
F