360 derece performans değerlendirme nedir?

360 derece performans değerlendirme nedir?

Çalışanın adil bir şekilde değerlendirilmesini amaçlayan sistemde hem çalışandan hem de çalışanın birlikte iş yaptığı herkesten veri toplanıyor. Böylelikle kişisel duygu ve düşüncelerden ziyade, çalışanın farklı açılardan değerlendirildiği adil ve objektif bir değerlendirme gerçekleştiriliyor. Elde edilen veriler çalışana bir rapor olarak geri bildirim şekliyle sunuluyor. Ayrıca çalışanın geliştirmesi gereken yönleri öğreniliyor ve eksik yönlerine yoğunlaşarak kendini geliştirmesi hedefleniyor. Sistem, çalışanın performansının geliştirilmesinin ve eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesinin yanı sıra kariyer yönetimi, terfi süreçleri ve ücret düzenlemesi için de veri topluyor.

Çalışanın hangi yetkinlikleri değerlendiriliyor?

360 Derece Performans Değerlendirme Sistemi, çalışanların performansının kapsamı değişebilmekle birlikte sekiz temel yetkinlik alanında değerlendirilmesini amaçlıyor. Bu sekiz kavram çalışanların liderlik vasfı, iletişim vasfı, değişime olan uygunluğu, diğer insanlarla olan iletişimi, görev yönetimi, sonuç odaklılığı, personeli geliştirmesi ve astlarını yetiştirmesi olarak sıralanıyor.

Sistem ne tür avantajlar sağlıyor?

. Çalışanın birden fazla kişi tarafından değerlendirilmesi nedeniyle geri bildirimin tek kişinin yaptığı geri bildirime oranla daha kapsamlı ve objektif olmasını sağlıyor.

. Çalışanın hem güçlü yönlerinin hem de gelişime açık alanların belirlenmesine yardımcı oluyor.

. Çalışanın kendini geliştirmesini sağlıyor.

. Çalışanın geliştirmesi gereken alanlarının tespiti sayesinde eğitim ihtiyaçlarının doğru bir şekilde organize edilmesini kolaylaştırıyor.

. Çalışanların birbirini değerlendirmesi nedeniyle iletişim süreçlerinin iyileşmesine ve daha verimli çalışmaya yardımcı oluyor.

. Değerlendirmeler neticesinde çalışanın kariyer yönetiminin ve terfi süreçlerinin doğru bir şekilde planlanmasını sağlıyor.

. Sistem yalnızca çalışan bazında geri bildirim toplamakla kalmayıp ekipler ve departmanlar için de raporların oluşturulmasını sağlıyor.

Sisteme geçilmeden önce dikkat edilmesi gereken noktalar neler?

360 Derece Performans Değerlendirme Sistemi’nde değerlendirme birden fazla kişi tarafından yapıldığı için İnsan Kaynakları departmanları sürece daha fazla zaman ve maliyet harcıyor. Yine daha fazla kişiden geri bildirim alınması nedeniyle değerlendirmenin doğru bir şekilde yapılabilmesi için İK departmanlarının süreci dikkatli bir şekilde yürütmesi gerekiyor.

Dosya Eki : Dosya Ekini İndirmek İçin Tıklayın

FOCUSPYS: Şimdiye kadar ki en kapsamlı Performans Sistemi

Hayaliniz de ki Performans, Proje ve Kalite Yönetimi, Hepsi bir arada. Hemen Ücretsiz deneyin!

ÜCRETSİZ DENE!
F